CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói

Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (M&E)

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói

Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (M&E)

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu