DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Dây chuyền đóng gói tự động nhà máy Ajinomoto

ĐỊA CHỈ KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.
LOẠI DỰ ÁN Chế tạo máy móc – Tự động hóa & tích hợp hệ thống.
HẠNG MỤC
  • Tư vấn thiết kế giải pháp công nghệ hệ thống đóng gói tự động.
  • Thiết kế chế tạo hạng mục cơ khí, công nghệ cho dây chuyền đóng gói tự động.
  • Thiết kế lắp đặt hệ thống điều khiển cho dây chuyền đóng gói tự động.
  • Thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tại nhà máy.
THỜI GIAN 10/2022

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói

Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Dabaco

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Vũ Hoàng

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Haosheng Vina

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà máy xử lý nước thải

Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai

Nhà máy xử lý nước thải

Phú Quốc, Kiên Giang

Hệ thống xử lý nước thải

Kyung Bang Bình Dương

Nhà máy cung cấp nước 

Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp đặt máy móc thiết bị

Nhà máy Cadivi

DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Dây chuyền đóng gói tự động nhà máy Ajinomoto

ĐỊA CHỈ KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai.
LOẠI DỰ ÁN Chế tạo máy móc – Tự động hóa & tích hợp hệ thống.
HẠNG MỤC
  • Tư vấn thiết kế giải pháp công nghệ hệ thống đóng gói tự động.
  • Thiết kế chế tạo hạng mục cơ khí, công nghệ cho dây chuyền đóng gói tự động.
  • Thiết kế lắp đặt hệ thống điều khiển cho dây chuyền đóng gói tự động.
  • Thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tại nhà máy.
THỜI GIAN 10/2022

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Dabaco

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Vũ Hoàng

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Haosheng Vina

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà máy xử lý nước thải

Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai

Nhà máy xử lý nước thải

Phú Quốc, Kiên Giang

Hệ thống xử lý nước thải

Kyung Bang Bình Dương

Nhà máy cung cấp nước 

Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp đặt máy móc thiết bị

Nhà máy Cadivi