DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (M&E)

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (M&E)

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu