DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (m&e)

Hệ thống cơ điện (M&E) Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

ĐỊA CHỈ

Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

LOẠI DỰ ÁN

Hệ thống cơ điện (M&E)

HẠNG MỤC

  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thanh dẫn điện Busduct, thang máng cáp, cáp điện, ống luồn dây,…
  • Cung cấp & thi công lắp đặt tủ điện hòa đồng bộ máy phát, tủ điện phân phối hạ thế các loại, tủ điện cục bộ các tầng.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm hệ thống PCCC.

THỜI GIAN

04/2019

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (m&e)

Hệ thống cơ điện (M&E) Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

ĐỊA CHỈ

Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

LOẠI DỰ ÁN

Hệ thống cơ điện (M&E)

HẠNG MỤC

  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thanh dẫn điện Busduct, thang máng cáp, cáp điện, ống luồn dây,…
  • Cung cấp & thi công lắp đặt tủ điện hòa đồng bộ máy phát, tủ điện phân phối hạ thế các loại, tủ điện cục bộ các tầng.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm hệ thống PCCC.

THỜI GIAN

04/2019

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC 

Hệ thống cơ điện (M&E) Bệnh viện đa khoa

Hệ thống cơ điện (M&E) Trung tâm hành chính

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu