DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (m&e)

Hệ thống cơ điện (M&E) Trung tâm hành chính

ĐỊA CHỈ

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

LOẠI DỰ ÁN

Hệ thống cơ điện (M&E)

HẠNG MỤC

  • Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện của công trình.
  • Cung cấp toàn bộ vật tư chính – vật tư phụ và biện pháp thi công công trình.
  • Thi công lắp đặt hệ thống M&E bao gồm tủ điện phân phối tổng và các loại tủ điện cục bộ các tầng.
  • Thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…

THỜI GIAN

01/2021

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC 

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (m&e)

Hệ thống cơ điện (M&E) Trung tâm hành chính

ĐỊA CHỈ

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

LOẠI DỰ ÁN

Hệ thống cơ điện (M&E)

HẠNG MỤC

  • Tư vấn thiết kế toàn bộ hệ thống điện của công trình.
  • Cung cấp toàn bộ vật tư chính – vật tư phụ và biện pháp thi công công trình.
  • Thi công lắp đặt hệ thống M&E bao gồm tủ điện phân phối tổng và các loại tủ điện cục bộ các tầng.
  • Thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…

THỜI GIAN

01/2021

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC 

Hệ thống cơ điện (M&E) Bệnh viện đa khoa

Hệ thống cơ điện (M&E) Trung tâm hành chính

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu