DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (m&e)

Hệ thống điện Năng lượng mặt trời Nhà máy Đông Nam

ĐỊA CHỈ

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

LOẠI DỰ ÁN

Hệ thống điện NLMT áp mái kho bãi nhà máy

HẠNG MỤC

 • Thiết kế & thi công lắp đặt cơ khí khung sướng áp mái nhà máy.
 • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…
 • Cung cấp & thi công lắp đặt tấm Pin NLMT và Inverter Solar công suất 8MW
 • Thi công lắp đặt đấu nối hệ thống điện DC/AC, test vận hành.
 • Thiết kế & thi công lắp đặt lối đi, lối vệ sinh tấm Pin.
 • Thiết kế & thi công lắp đặt hệ thống thoát nước.

THỜI GIAN

10/2020

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC 

Hệ thống cơ điện (M&E)

Bệnh viện đa khoa

Hệ thống điện năng lượng mặt trời

Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Hệ thống cơ điện (M&E)

Trung tâm hành chính

DỰ ÁN VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (m&e)

Hệ thống điện Năng lượng mặt trời Nhà máy Đông Nam

ĐỊA CHỈ

Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

LOẠI DỰ ÁN

Hệ thống điện NLMT áp mái kho bãi nhà máy

HẠNG MỤC

 • Thiết kế & thi công lắp đặt cơ khí khung sướng áp mái nhà máy.
 • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…
 • Cung cấp & thi công lắp đặt tấm Pin NLMT và Inverter Solar công suất 8MW
 • Thi công lắp đặt đấu nối hệ thống điện DC/AC, test vận hành.
 • Thiết kế & thi công lắp đặt lối đi, lối vệ sinh tấm Pin.
 • Thiết kế & thi công lắp đặt hệ thống thoát nước.

THỜI GIAN

10/2020

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC 

Hệ thống cơ điện (M&E) Bệnh viện đa khoa

Hệ thống cơ điện (M&E) Trung tâm hành chính

Hệ thống điện năng lượng mặt trời Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu