DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Lắp đặt dây chuyền sản xuất Nhà máy Vũ Hoàng

ĐỊA CHỈ

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

LOẠI DỰ ÁN

Tự động hóa & Tích hợp hệ thống

HẠNG MỤC

  • Tư vấn, thiết kế hệ thống điện động lực và điều khiển PLC – SCADA cho dây chuyền sản xuất vôi.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống tủ điều khiển trung tâm MCC.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống điều khiển giám sát PLC – SCADA.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…
  • Thi công lắp đặt máy móc kết nối với hệ thống điện.

THỜI GIAN

04/2022

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói

Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Dabaco

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Vũ Hoàng

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Haosheng Vina

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà máy xử lý nước thải

Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai

Nhà máy xử lý nước thải

Phú Quốc, Kiên Giang

Hệ thống xử lý nước thải

Kyung Bang Bình Dương

Nhà máy cung cấp nước 

Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp đặt máy móc thiết bị

Nhà máy Cadivi

DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Lắp đặt dây chuyền sản xuất Nhà máy Vũ Hoàng

ĐỊA CHỈ

Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

LOẠI DỰ ÁN

Tự động hóa & Tích hợp hệ thống

HẠNG MỤC

  • Tư vấn, thiết kế hệ thống điện động lực và điều khiển PLC – SCADA cho dây chuyền sản xuất vôi.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống tủ điều khiển trung tâm MCC.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống điều khiển giám sát PLC – SCADA.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…
  • Thi công lắp đặt máy móc kết nối với hệ thống điện.

THỜI GIAN

04/2022

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Dabaco

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Vũ Hoàng

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Haosheng Vina

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà máy xử lý nước thải

Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai

Nhà máy xử lý nước thải

Phú Quốc, Kiên Giang

Hệ thống xử lý nước thải

Kyung Bang Bình Dương

Nhà máy cung cấp nước 

Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp đặt máy móc thiết bị

Nhà máy Cadivi