DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Nhà máy xử lý nước thải – Vinpearl Grand World

ĐỊA CHỈ

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

LOẠI DỰ ÁN

Tự động hóa & Tích hợp hệ thống – Xử lý nước thải

HẠNG MỤC

  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống đường ống, van, bơm công nghệ.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống tủ điều khiển trung tâm MCC, hệ thống điều khiển giám sát PLC – SCADA.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…

THỜI GIAN

10/2019

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói

Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Dabaco

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Vũ Hoàng

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Haosheng Vina

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà máy xử lý nước thải

Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai

Nhà máy xử lý nước thải

Phú Quốc, Kiên Giang

Hệ thống xử lý nước thải

Kyung Bang Bình Dương

Nhà máy cung cấp nước 

Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp đặt máy móc thiết bị

Nhà máy Cadivi

DỰ ÁN VỀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Nhà máy xử lý nước thải – Vinpearl Grand World

ĐỊA CHỈ

Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

LOẠI DỰ ÁN

Tự động hóa & Tích hợp hệ thống – Xử lý nước thải

HẠNG MỤC

  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống đường ống, van, bơm công nghệ.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống tủ điều khiển trung tâm MCC, hệ thống điều khiển giám sát PLC – SCADA.
  • Cung cấp & thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp, cáp điện,…

THỜI GIAN

10/2019

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Dây chuyền đóng gói tự động

Nhà máy Ajinomoto

Lắp đặt hệ thống máy đóng gói Nhà máy Olam

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy MFC Sadec

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Dabaco

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Vũ Hoàng

Lắp đặt dây chuyền sản xuất 

Nhà máy Haosheng Vina

Nhà máy xử lý nước thải

Quy Nhơn, Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải

Bà Rịa Vũng Tàu

Trạm bơm nước nghệ thuật

Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà máy xử lý nước thải

Xã Vĩnh Tân, Đồng Nai

Nhà máy xử lý nước thải

Phú Quốc, Kiên Giang

Hệ thống xử lý nước thải

Kyung Bang Bình Dương

Nhà máy cung cấp nước 

Sông Ray, Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp đặt máy móc thiết bị

Nhà máy Cadivi